Ferdigattest og brukstillatelse (under arbeid)

Når et søknadspliktig tiltak er avsluttet og du skal ta det i bruk, må du skaffe en ferdigattest. Dersom det gjenstår mindre vesentlig arbeid, kan du søke om midlertidig brukstillatelse.

Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse.

Her finner du skjemaer for søknad om ferdigattest og søknad om midlertidig brukstillatelse.

 

Kontaktinformasjon

Anne Karen Røysland
Seniorrådgiver, byggesak
E-post
Telefon 37 19 95 21