Ferdigattest og brukstillatelse

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse.
Søknad om ferdigattest (pdf)
Søknad om midlertidig brukstillatelse (pdf)

Kontaktinformasjon

Anne Karen Røysland
Seniorrådgiver, byggesak. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag.
E-post
Telefon +47 37 19 95 00
Silje Severinsen
Rådgiver, saksbehandler. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag.
E-post
Ida Ørnhøi
Rådgiver, saksbehandler kommuneplan og reguleringsplaner
E-post
Camilla Eriksrud
Rådgiver byggesak
E-post