Ferdigattest og brukstillatelse

Når et søknadspliktig tiltak er avsluttet og du skal ta det i bruk, må du skaffe en ferdigattest. Dersom det gjenstår mindre vesentlig arbeid, kan du søke om midlertidig brukstillatelse.

Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse.

Her finner du skjemaer for søknad om ferdigattest og søknad om midlertidig brukstillatelse.

Registrering av små byggetiltak

Byggetiltak som ikke krever søknad må registreres når de er ferdig.

Registrer bygg i rett i kartet.
Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt

Du må registrere en ny bruker, og når du har logget inn, kan du søke opp eiendommen hvor du har bygget.

Velg om du skal markere et tilbygg eller et frittstående bygg, og marker hvor på eiendommen du har satt opp bygget. Trykk "neste" for å legge inn mer informasjon.

Informasjon som du må legge inn:

  • Gårdsnummer og bruksnummer på eiendommen
  • Hvor stor bygningen er
  • Når bygningen var ferdig 

 

Kontaktinformasjon

BYGGESAKER EKSPEDISJON
Telefon 37 19 95 61
Mobil 37 19 95 21
Anne Karen Røysland
Seniorrådgiver, byggesak. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag.
E-post
Telefon 37 19 95 21