Lover og regler innen byggesak (under arbeid)

Byggesaksenheten behandler din søknad etter Plan- og bygningsloven, Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) og veileder til TEK10, Forskrift om byggesak (SAK10) og veileder til SAK10. 

I tillegg er kommuneplanens arealdel, Tvedestrand kommunes veinormal og evt. reguleringsplan som gjelder for din tomt, viktige styringsverktøy.

Kontaktinformasjon

BYGGESAKER EKSPEDISJON
Telefon 37 19 95 61
Mobil 37 19 95 21
Anne Karen Røysland
Seniorrådgiver, byggesak. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag.
E-post
Mobil 468 02 190