Må jeg søke?

Søknadsprosessen

Det kreves en egeninnsats når man skal bygge. Du må følge plan- og bygningslovgivningen (Pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din. Du må sette deg godt inn i gjeldende regelverk og særlig reguleringsplanen for eiendommen din. Reguleringsplanen bestemmer hva du kan bygge, hvor mye du kan bygge og hvor du kan bygge. Hvis du synes dette er vanskelig, kan du kontakte et ansvarlig foretak som kan hjelpe deg med søknadsprosessen. Hos byggesaksavdelingen på kommunehuset kan du få råd og veiledning. 

Sjekk hva som må til for å sende inn byggesøknad

Se video fra Direktoratet for byggkvalitet:

Tiltak som ikke krever søknad (pbl. §20-5)

Byggesaksforskriftens §4-1 med veiledning lister opp tiltak du ikke behøver å søke kommunen om. 

Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet.

Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen, det vil si plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser. Husk å sjekke reguleringsplanen før du planlegger. 

Hvis tiltaket er i strid med reglene, så kan du søke om dispensasjon. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.  

Lovlighetskontroll

Ønsker du å bygge uten å søke, må du selv utføre lovlighetskontrollen.
Du må også registrere bygget når det er ferdig.

Ta gjerne kontakt med byggesaksavdelingen hvis du er i tvil om tiltaket ditt krever søknad.

Tiltak som du kan søke om selv (pbl. §20-4)

Ønsker du å bygge uten å søke, må du selv utføre lovlighetskontrollen.
Du må også registrere bygget når det er ferdig.

Ta gjerne kontakt med byggesaksavdelingen hvis du er i tvil om tiltaket ditt krever søknad.

Tiltak som du må la et foretak søke for deg (pbl. §20-3)

Ønsker du å bygge uten å søke, må du selv utføre lovlighetskontrollen.
Du må også registrere bygget når det er ferdig.

Ta gjerne kontakt med byggesaksavdelingen hvis du er i tvil om tiltaket ditt krever søknad.

Kontaktinformasjon

Anne Karen Røysland
Seniorrådgiver, byggesak.
E-post
Telefon 37 19 95 00

Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag.

Silje Severinsen
Rådgiver, saksbehandler. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag.
E-post
Mobil 46 80 91 12
Ida Ørnhøi
Rådgiver, saksbehandler kommuneplan og reguleringsplaner
E-post
Telefon 37 19 95 84
Mobil 97 14 80 83
Camilla Eriksrud
Rådgiver byggesak
E-post
Mobil 46 81 38 57