Må jeg søke?

Byggesakstorget

Du må følge plan- og bygningslovgivningen (pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din. I byggesaksskranken på kommunehuset kan du få råd og veiledning. Det er ikke nødvendig å bestille time på byggesaksskranken.

Tiltak som ikke krever søknad (pbl. §20-5)

Byggesaksforskriftens §4-1 med veiledning lister opp tiltak du ikke behøver å søke kommunen om. 

Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet.

Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen, det vil si plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser.

Hvis tiltaket er i strid med reglene så kan du søke om dispensasjon. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.  

Lovlighetskontroll

Ønsker du å bygge uten å søke, må du selv utføre lovlighetskontrollen.
Bygge en bod - eksempel på lovlighetskontroll (lenke til Bygge en bod).

Du må også registrere bygget (lenke til ferdigattets) når det er ferdig.

Ta gjerne kontakt med byggesakstoget hvis du er i tvil om tiltaket ditt krever søknad.

Tiltak som du kan søke om selv (pbl. §20-4)

Garasje inntil 70 m2 er et eksempel på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen, må du selv sette deg inn i regelverket og gi de opplysningene som kreves i søknaden. 
Slik søker du (lenke til Slik søker du)

Tiltak som du må la et foretak søke for deg (pbl. §20-3)

Et foretak (f.eks arkitektfirma, byggfirma) søker for deg og står som ansvarlig for byggingen.

Kontaktinformasjon

Anne Karen Røysland
Seniorrådgiver, byggesak
E-post
Telefon 37 19 95 21