Planlegger du solceller på taket?

De fleste steder kan du montere solcellepanel uten å søke. Men hvis du bor i et område hvor det skal tas særskilte hensyn til estetikk eller kulturmiljø så må du søke kommunen om tillatelse først.

Kort oppsummert

  • Med solcellepanel kan du lage miljøvennlig strøm av solenergi.
  • De fleste steder i Tvedestrand kommune kan du montere slikt uten å søke.
  • Hvis du bor i et område med mange gamle hus, eller i et område med mange like hus kan det være spesifikke hensyn med tanke på estetikk og kulturminnevern som må ivaretas. Da vil tiltaket allikevel være søknadspliktig.  
  • Dersom du er usikker på hvilke regler som gjelder for din eiendom så kan du lese mer om dette under:

Solstrømanlegg kan monteres på de fleste hus i Tvedestrand uten søknad, men dersom du bor i et verneområde eller i et enhetlig utbygd område, regnes solceller som fasadeendring. Det betyr at du må søke kommunen først, og i noen tilfeller må det hentes inn uttalelse fra kulturminnevernmyndighetene i fylkeskommunen.

Slik søker du

Hvordan vet jeg om huset mitt er vernet?

Skriv inn adressen på kommunekart.com og trykk på «Sjekk flere kartlag». Da får du opp reguleringsplanene som gjelder for din eiendom. Hvis det ligger et kartlag som heter H570 Hensynssone bevaring kulturmiljø, betyr det at du må søke. Det kan også ligge reguleringsplaner som har egne bestemmelser som sier noe om bruk av solceller.

Hva menes med område med «mange like hus»?

Hvis naboene dine har lik leilighet eller likt hus som deg, bor du i et enhetlig utbygd område. Da kan du ikke endre på fasaden uten å søke først. Dette gjelder selv om du ikke bor i et verneområde.

Sentrum: Tvedestrand har et helt unikt sentrum, med sammenhengende trehusbebyggelse hvor det er viktig at gode løsninger for energieffektivisering ikke går på tvers av vernehensynene.

Uthavnsbebyggelse: Vi har flere områder langs kysten i kommunen med eldre uthavnsbebyggelse, her er det også viktig å finne løsninger som ivaretar vernehensynet og opplevelsen av bebyggelsen på en god måte.

Hvorfor er det så nøye?

Taket er husets femte fasade, og en viktig del av det arkitektoniske uttrykket. Hvert hus er en brikke i en større helhet og del av et bygningsmiljø. Hver gang en huseier endrer på husets karakter, gjør det noe med helhetsinntrykket av området.

Hvordan vurderer vi om solceller er greit eller ikke på den eldre bebyggelsen?

Når en huseier søker om å montere solstrømanlegg, vurderer avdelingen for byggesak i samråd med rådgivere fra kulturminnevernmyndighetene hvordan tiltaket vil virke inn på kultur- og bygningsmiljøet.

Solceller vil i mange tilfeller tillates dersom panelene plasseres:

  • på takflater som vender bort fra offentlig gate/ -rom og er lite synlige fra omkringliggende områder
  • på nybygg som ikke inngår som én i en enhetlig rekke av eldre bebyggelse
  • på mange typer uthus, garasjer og andre (nyere) småbygninger
  • som frittstående elementer i hagene

Det er ikke gitt at det ikke kan tillates solceller i verneområder, for eksempel på en bod eller carport. Men det bør gjøres etter en plan, slik at det ikke blir et visuelt virvar.

Hva med solcellepaneler som ligner på takstein?

Vi i kommunen følger nøye med på teknologiutviklingen, som gir oss stadig nye og mer diskrete løsninger. Etter hvert som både teknologien, prisen og utseendet på disse løsningene blir bedre, vil det bli tilsvarende lettere for huseiere i områder med vernehensyn å få solceller på eget tak.

Les gjerne hva UiS-professor Harald Røstvik skriver om moderne energiløsninger i eldre hus:

Moderne energiløsninger i eldre hus skaper utfordringer – men det trenger ikke ende som det gjorde i Stavanger- Tu.no

Kontaktinformasjon

Anne Karen Røysland
Fagkoordinator byggesak. Byggesak er tilgjengelig på servicetelefon tirsdag og torsdag 10.00-14.00
E-post
Telefon 37 19 95 84
Mobil 46 80 21 90

Vi er tilgjengelig på telefon

Har du fått saksbehandler og saksnummer i en pågående byggesak, kan du ringe saksbehandler direkte på tirsdager og torsdager. Har du ikke telefonnummeret, kan du be sentralbordet sette deg over.

Vi er ellers tilgjengelig på servicetelefon 37 19 95 84 følgende tider:

Tirsdager kl. 10:00 – 14:00
Torsdager kl. 10:00 – 14:00

Husk at det kan være vanskelig å forstå omfanget av det du planlegger på telefon. Hvis du ønsker en vurdering, bør du ta kontakt med oss skriftlig. De fleste av svarene vi kan gi på telefon, finner du også her på nettsidene.

Silje Severinsen
Rådgiver byggesak. Byggesak er tilgjengelig på servicetelefon tirsdag og torsdag 10.00-14.00
E-post
Telefon 37 19 95 84
Mobil 46 80 91 12

Vi er tilgjengelig på telefon

Har du fått saksbehandler og saksnummer i en pågående byggesak, kan du ringe saksbehandler direkte på tirsdager og torsdager. Har du ikke telefonnummeret, kan du be sentralbordet sette deg over.

Vi er ellers tilgjengelig på servicetelefon 37 19 95 84 følgende tider:

Tirsdager kl. 10:00 – 14:00
Torsdager kl. 10:00 – 14:00

Husk at det kan være vanskelig å forstå omfanget av det du planlegger på telefon. Hvis du ønsker en vurdering, bør du ta kontakt med oss skriftlig. De fleste av svarene vi kan gi på telefon, finner du også her på nettsidene.

Ida Ørnhøi
Rådgiver byggesak, saksbehandler kommuneplan og reguleringsplaner. Byggesak er tilgjengelig på servicetelefon tirsdag og torsdag 10.00-14.00
E-post
Telefon 37 19 95 84
Mobil 90 29 17 54

Vi er tilgjengelig på telefon

Har du fått saksbehandler og saksnummer i en pågående byggesak, kan du ringe saksbehandler direkte på tirsdager og torsdager. Har du ikke telefonnummeret, kan du be sentralbordet sette deg over.

Vi er ellers tilgjengelig på servicetelefon 37 19 95 84 følgende tider:

Tirsdager kl. 10:00 – 14:00
Torsdager kl. 10:00 – 14:00

Husk at det kan være vanskelig å forstå omfanget av det du planlegger på telefon. Hvis du ønsker en vurdering, bør du ta kontakt med oss skriftlig. De fleste av svarene vi kan gi på telefon, finner du også her på nettsidene.

Emil Engesvik
Rådgiver byggesak. Byggesak er tilgjengelig på servicetelefon tirsdag og torsdag 10.00-14.00
E-post
Telefon 37 19 95 84
Mobil 46 81 38 57

Vi er tilgjengelig på telefon

Har du fått saksbehandler og saksnummer i en pågående byggesak, kan du ringe saksbehandler direkte på tirsdager og torsdager. Har du ikke telefonnummeret, kan du be sentralbordet sette deg over.

Vi er ellers tilgjengelig på servicetelefon 37 19 95 84 følgende tider:

Tirsdager kl. 10:00 – 14:00
Torsdager kl. 10:00 – 14:00

Husk at det kan være vanskelig å forstå omfanget av det du planlegger på telefon. Hvis du ønsker en vurdering, bør du ta kontakt med oss skriftlig. De fleste av svarene vi kan gi på telefon, finner du også her på nettsidene.