Saksbehandlingstid på byggesaker

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet vi har mottatt en søknad som inneholder alle nødvendige dokumenter og opplysninger.

Oversikten viser lovbestemt saksbehandlingstid:

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid
Behandling av Saksbehandlingstid
Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 hvor søknaden er komplett og saken ikke er avhengig av dispensasjon, høring fra andre myndigheter eller hvor det ikke foreligger nabomerknader. 3 uker
Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 hvor saken er avhengig av dispensasjon, høring fra andre myndigheter eller hvor det foreligger nabomerknader 12 uker
Midlertidig brukstillatelse 3 uker
Igangsettingstillatelser: Saker som tidligere er gitt rammetillatelse og ønskes igangsatt. 3 uker
Forhåndskonferanse: I saker hvor det er behov for et avklaringsmøte med kommunen i forkant av søknad. 2 uker
Ferdigattester 3 uker
 

Kontaktinformasjon

BYGGESAKER EKSPEDISJON
Telefon 37 19 95 61
Mobil 37 19 95 21
Anne Karen Røysland
Seniorrådgiver, byggesak. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag.
E-post
Mobil 468 02 190