Planinnsyn

Her kommer du til Planinnsyn.

Planinnsyn er en plandialog og er en mer strømlinjeformet og tilpasset plattform for å presentere plandata enn kommunekart er.

Planinnsyn er en selvbetjeningsløsning der alle plandata i kommunen (både gjeldende planer og planer under arbeid) presenteres samlet sammen med:

  • Alle sakens dokumenter
  • Bakgunnskart, flybilder og 3D-visning med mulighet for utskrift
  • Andre relevante temadata