Vedtatte reguleringsplaner

På denne siden er det link til planarkivet med vedtatte reguleringsplaner. En reguleringsplan består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Reguleringsplaner er juridisk bindende.

Vedtatte planer

Godkjente reguleringsplaner finner du ved å søke på gårds- og bruksnummer eller adresse i kartet (Gisline webinnsyn). Velg karttype "Regulerings-/bebyggelsesplaner" fra nedtrekksmenyen.

Kart/GISLINE webinnsyn

Søkbart planarkiv