Skole

SFO opptak: Søknadsfristen er 1. april.

De elevene som allerede har SFO plass, trenger ikke søke på nytt.

SFO opptak og frister