Karakterer og klageadgang

Hvilke karakterer kan det klages på?

Alle karakterer som skal stå på vitnemålet, kan påklages. Det kan klages på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve, realkompetansevurdering og karakter i orden og oppførsel.

Den som har klagerett, kan kreve begrunnelse. Ved skriftlig eksamen kan eleven be om å få kopi av egen eksamensbesvarelse når karakteren er fastsatt, men det kan ikke kreves en begrunnelse for karakteren.

Hvem kan klage på karakterne?

Elever, lærlinger, privatister og praksiskandidater, eller de som disse har gitt skriftlig fullmakt. Foreldre til umyndige elever, lærlinger eller privatister har selvstendig klagerett.

Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldrene.

Hva må klagen inneholde?

Klagen må være skriftlig.
Den må underskrives av klageren eller eventuelt av den som har fullmakt. Klagen skal oppgi det vedtaket som blir påklaget. Klagen bør inneholde begrunnelsen for klagen.

Ved klage på karakter etter skriftlig eksamen er det ikke nødvendig å begrunne klagen.

Hvilke lover har bestemmelsene om klage på karakterer?

Se forskrift til opplæringslova kap. 5

Kontaktinformasjon

Oddvar Haslemo
Rektor
E-post
Telefon 37 19 96 82
Mobil 92 83 96 40