Tvedestrand kommunale foreldreutvalg (TKFU)

Hva gjør TKFU?

Hensikten med TKFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.

Det kommunale foreldreutvalget består som regel av FAU-lederne ved skolene i kommunen. Initiativ til å opprette TKFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

Aktuelle arbeidsoppgaver for TKFU:

  • Arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing
  • Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer
  • Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen
  • Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere
  • Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

Vil du vite mer om TKFU?