Innskriving av barn som begynner på skolen 2021

Innskrivning av barn som skal begynne på skolen høsten 2021 har i år foregått digitalt grunnet smittevern.

Alle barn som skal begynne på skolen har fått et brev fra skolen sin om oppstart. 

I løpet av våren vil alle nye førsteklassinger få beskjed fra sin skole om når de kan komme på besøk, og om datoer for førskoledager.

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder
E-post
Mobil 450 35 139
Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 19 95 73
Mobil 906 57 822