Innskriving av barn som begynner på skolen 2021

Innskrivning av barn som skal begynne på skolen høsten 2021 har i år foregått digitalt grunnet smittevern.

Alle barn som skal begynne på skolen har fått et brev fra skolen sin om oppstart. 

I løpet av våren vil alle nye førsteklassinger få beskjed fra sin skole om når de kan komme på besøk, og om datoer for førskoledager.

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 450 35 139
Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 19 95 73
Mobil 906 57 822