Skolerute 2018 - 2019 og permisjon fra undervisning

Ferie og fridager 2018-2019
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart mandag 20. august 10
September 20
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdag 19. oktober 17
November 22
Desember Siste skoledag før jul 21. desember 15
Til sammen 84
Januar Skolestart 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars 21
April Påskeferie 15.-22. april 16
Mai Fri 1. mai, 17. mai, 30. og 31. mai 19
Juni Fri 10. juni. Siste skoledag er fredag 21. juni 14
Til sammen 106

Permisjon fra undervisning

Skoleåret har 190 dager, og elever har 175 dager i året til ferier og andre ikke-læringsrettede aktiviteter. Dersom eleven skal være borte utenfor ordinære ferie- og fridager, må du som foresatt søke permisjon for eleven. 

Søke om permisjon skal gjøres i Visma Flyt: Søke om permisjon

Har du spørsmål, ta kontakt med kontoret ved skolen på telefon: Skolene i Tvedestrand