Skoleskyss til og fra ny skole

Informasjon om skoleskyss fra 17. august 2023

I forbindelse med oppstart av nye Tvedestrand barneskole har Agder kollektivtrafikk jobbet tett med Tvedestrand kommune om rutetilbudet.

For detaljert informasjon om rutetider og traseer, benytt reiseplanlegger på akt.no eller appen AKT Reise. Merk at skyss med taxi ikke vil fremkomme her.

Områdevis oversikt over ny skoleskyss:

 • Borøy:
  • en buss fra Hagefjord brygge til Lyngmyrhallen – fortsetter til Tvedestrand vgs
  • en buss fra Borøy torv til Lyngmyrhallen
 • Gjeving:
  • en buss fra Gjeving brygge til Lyngmyrhallen – fortsetter til Tvedestrand vgs
  • en buss fra Risøya via Bergendalshøgda til Lyngmyrhallen
  • en taxi fra Reinsfjell til Rørkilveien holdeplass – elevene bytter til buss
 • Nesgrenda:
  • en buss fra Stornes via golfbanen og Solberg til Lyngmyrhallen
  • en buss fra Vegårshei til Lyngmyrhallen
  • en buss fra Åmli til Lyngmyrhallen
 • Holt:
  • en buss fra Arendal (gamle E18) til Lyngmyrhallen
  • en buss fra Langang til Lyngmyrhallen
 • Songe:
  • en buss fra Songe Frikirken via Gamle Songevei og Gamleveien til Lyngmyrhallen
  • en buss fra Nesdalenkrysset (krysset inn til Nesveien) via E18 og Gamleveien til Lyngmyrhallen
  • taxi fra Lindland 07:20 til Songe Frikirken – elevene bytter til buss
  • taxi fra Røysland (på E18) 07:35 – via Røyslandsveien, Gamle Songevei, E18, Modalen og Åsvann til Lyngmyrhallen
 • Laget: ingen endringer
 • Ytre vei: ingen endringer

Returen blir stort sett etter samme mønster. På dager/sluttider med få elever vil det være en buss istedenfor to busser til Borøy, Gjeving, Nesgrenda/Holt, Songe.

Foresatte til elever som skal benytte taxi på hele eller deler av transporten vil bli kontaktet direkte av Tvedestrand Taxi i forkant av oppstart.

Ta kontakt med rektor Stig Ertzeid, saksbehandler Gunn Olsen eller AKT hvis du lurer på noe.