Skoletilhørighet

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller den skolen de sokner til, jf jfr. § 8.1 i Opplæringsloven.

Innmelding av elever i første klasse skjer normalt i løpet av januar året før skolestart. De som er usikre på hvilken skole barnet sokner til, kan henvende seg til skolefaglig rådgiver i kommuneadministrasjonen.

Bytte av skole

Foresatte kan søke om at eleven kan få gå på en annen skole enn den man etter kretsgrensene tilhører.

Kontaktinformasjon

Elisabet Christiansen
Enhetsleder Tvedestrandskolen
E-post
Telefon 37 19 95 74
Mobil 901 02 832
Gunn Olsen
Saksbehandler/ hovedtillitsvalgt (HTV) Delta
E-post
Telefon 37 19 95 73
Mobil 906 57 822