Skoletilhørighet

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller den skolen de sokner til, jf jfr. § 8.1 i Opplæringsloven.

Innmelding av elever i første klasse skjer normalt i løpet av januar året før skolestart.

De som er usikre på hvilken skole barnet sokner til, kan se på kart som viser skolegrenser (PDF, 585 kB) eller henvende seg til skolefaglig rådgiver i kommuneadministrasjonen.

Bytte av skole

Foresatte kan søke om at eleven kan få gå på en annen skole enn den man etter kretsgrensene tilhører.

Kontaktinformasjon

Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 19 95 73
Mobil 906 57 822