Særskilt norskopplæring - grunnskole

Hvem har rett til særskilt språkopplæring?

Eleven har rett til særskilt språkopplæring inntil han eller hun har fått gode nok norskferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

Grunnskolene har ansvar for tilbudet om særskilt norskopplæring til barn i skolepliktig alder.

Retten til særskilt norskopplæring

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 45 03 51 39