Ungdata- undersøkelsen 2019

I 2019 gjennomføres Ungdata-undersøkelsen i Tvedestrand kommune blant elever i 8.–10. klasse samt elever i 1.-3.klasse ved videregående skole. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016. Nytt i år er at det også skal gjennomføres Ungdata junior-undersøkelse blant elever i 5.–7. klasse på alle barneskolene i kommunen.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

  • Gi ungdommer i Tvedestrand mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
  • Skaffe ny kunnskap om barn i alderen 10-12 år og ungdoms oppvekstsvilkår til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.
  • Fange opp tendenser tidlig.
  • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Undersøkelsen er frivillig og de som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen. Se eget informasjonsskriv for foreldre.

Undersøkelsen besvares elektronisk i skoletiden og gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus-Sør, på oppdrag fra Tvedestrand kommune.

 

Kontaktperson i Tvedestrand kommune i forbindelse med undersøkelsen:
Ungdomskontakt og SLT-koordinator Iselin Dalen Moe
iselin.dalen.moe@tvedestrand.kommune.no / 47 60 35 18

Kontaktinformasjon

Iselin Dalen Moe
SLT-koordinator og ungdomskontakt
E-post
Mobil 476 03 518

Facebook og Instagram: Ungdomskontakt Tvedestrand

Snapchat: ungdomskontakt_i