Ungdata- undersøkelsen

I 2022 gjennomføres Ungdata-undersøkelsen i Tvedestrand kommune blant elever fra og med 5.klasse på barneskolen til og med 3.klasse ved videregående skole. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013, 2016 og 2019. 

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

  • Gi ungdommer i Tvedestrand mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
  • Skaffe ny kunnskap om barn og ungdoms oppvekstsvilkår til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.
  • Fange opp tendenser tidlig.
  • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Undersøkelsen er frivillig og de som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen. Se eget informasjonsskriv for foreldre.

Undersøkelsen besvares elektronisk i skoletiden og gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus-Sør, på oppdrag fra Tvedestrand kommune.

HVORDAN BRUKES RESULTATENE

Både ansatte og politikere har fått presentert resultater, og det jobbes med å finne en form hvor resultatene også kan formidles til barn og unge selv, samt deres foresatte. 

Kommunestyret har i år vedtatt å opprette en arbeidsgruppe bestående av politikere og ansatte som frem mot budsjettbehandlingen i desember skal se på målrettet tiltak. Denne arbeidsgruppen er i gang med å lage en oppfølgingsplan med konkrete tiltak ut fra behovene som viser seg i resultatene. 

Kontaktperson i Tvedestrand kommune i forbindelse med undersøkelsen:
Ungdomskontakt og SLT-koordinator Iselin Dalen Moe
iselin.dalen.moe@tvedestrand.kommune.no / 47 60 35 18
(PDF, 356 kB)

Kontaktinformasjon

Iselin Dalen Moe
Miljøterapeut
E-post
Mobil 47 60 35 18

Facebook og Instagram: Ungdomskontakt Tvedestrand

Snapchat: ungdomskontakt_i