Visma Flyt Skole

Skolene i Tvedestrand bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, grupper, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole håndterer vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Logg inn på Visma Flyt Skole

Vi bruker Visma Flyt Skole som digital meldingsbok

Alle meldinger som sendes fra skolen til foresatte via sms, og sms sendt fra foresatte til skolens/lærerens Visma-nummer loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole.

NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) på sms eller e-post til skolen.

Foresattes tilgang til Visma Flyt Skole

Som foresatt kan du logge på Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

Foresatte bruker Visma Flyt Skole til å blant annet:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
  • Gi samtykker
  • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven
  • Finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
  • Søke, si opp eller endre SFO-plass
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
  • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

Har du problemer med tilgang?

Dersom du har problemer med tilgang som foresatt, tar du kontakt med skolen.

 

Kontaktinformasjon

Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 19 95 73
Mobil 906 57 822