Visma Flyt Skole

Logg inn i Visma Flyt Skole

Skolene i Tvedestrand bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole håndterer vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Foresattportalen

Skolene i Tvedestrand har nå tatt i bruk Foresattportalen. Den finner dere når dere velger Visma Flyt skole.

Der kan dere sende søknader om SFO plass, skoleskyss, fravær og redusert betaling.

Melding til skolene må fortsatt sendes via Appen.

Brukerveiledning finner dere her. (PDF, 595 kB)

Foresatt-appen Min Skole

Tvedestrand kommune bruker Visma Flyt Skole sin foresatt-app Min Skole som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole.

Alle meldinger som sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen Min Skole, loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole. NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) i foresatt-appen, og heller ikke på sms eller e-post til skolen.

Har du problemer med tilgang?

Dersom du har problemer med tilgang som foresatt, tar du kontakt med skolen.

 

 

Kontaktinformasjon

Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 90 65 78 22
Mobil 90 65 78 22