Visma Flyt Skole

Logg inn i Visma Flyt Skole

Skolene i Tvedestrand bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole håndterer vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Foresatt-appen Min Skole

Tvedestrand kommune bruker Visma Flyt Skole sin foresatt-app Min Skole som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole.

Alle meldinger som sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen Min Skole, loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole. NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) i foresatt-appen, og heller ikke på sms eller e-post til skolen.

Nyhet! Nå kan foresatte til barn på SFO registrere merknader direkte inn i systemet, og se tidspunktet barnet er sjekket inn/ut på SFO!

Les mer om hvordan du laster ned foresatt-appen Min Skole, og hvordan du bruker den.

Webversjonen av Visma Flyt Skole

Som foresatt kan du logge på webversjonen av Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

I webversjonen kan du blant annet:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
  • Gi samtykker
  • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven. Fravær og merknader kan du også se i foresatt-appen
  • Søke, si opp eller endre SFO-plass
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
  • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

Brukerveiledning for foresatte i Visma Flyt Skole

Har du problemer med tilgang?

Dersom du har problemer med tilgang som foresatt, tar du kontakt med skolen.

 

 

Kontaktinformasjon

Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Mobil 948 34 912