Sommerskolen i Tvedestrand kommune 2021

Hva 

Vi skal lage sommerskole for alle barn og unge i kommunen. Tilbudet er for alle barn fra 1.-10. klassetrinn (skoleåret 20/21). Det blir gratis for alle. 

Hvem

Vi ønsker kontakt med samarbeidspartnere som vil bidra til at årets sommerskole kan gjennomføres. Organisasjoner, lag og foreninger kan ta kontakt for at vi sammen kan lage et tilbud som skal inngå i sommerskolen.

Hvordan

Det skal i utgangspunktet lages sommerskole for følgende aldersgrupper: 
• 1. – 4. trinn
• 5. – 7. trinn
• 8. – 10. trinn

På enkelte tilbud vil det være andre aldersgrupper tilpasset elevers funksjonsevne og tema for kurset.

Når  

Uke 26, 27, 31 og 32.

Ved stor pågang kan tilbudet også omfatte flere uker.

Det blir både dagskurs og to og tre dagers kurs. Ingen med overnatting.

Hvorfor  

Sommerskolen skal gi elevene faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i sommerferien. Gjennom praktiske øvelser og fysisk aktivitet skal barn og unge få utfolde seg på andre arenaer enn på skolen. Her skal de få lære noe nytt, mestre utfordringer og treffe andre barn med samme interesse som dem selv.

Innhold

Det vil bli utarbeidet en egen side for sommerskolen, hvor også påmeldingen vil bli lagt ut – når den er klar. 

Arenaer for aktivitetene kan være: Nes jernverk, Furøya, Kystleirskolen på Risøya, Tjennaparken, Lyngmyr, Tvedestrand videregående skole, Idrettsanleggene, Grendeskolene, Klatreparken, Seilerhytta, TTT

Aktivitetstilbud som er aktuelle: klatring, padling, seiling, båtvett, dans, skating, fotball, håndball, musikk, kunst, keramikk, smiing, matlaging, kor, teater, sirkus, forskning, svømming, vannaktiviteter

Mulige aktører: fotballgruppa, håndballgruppa, Barnas turlag, DNT, klatregruppa, Kystleirskolen, Forskerfabrikken, skategruppa, kulturskolen, Frivilligsentralen

Kontakt

Kulturskolen v/ Elisabet Christiansen er prosjektleder for sommerskolen og vil i samarbeid med Lars Molleklev – Frivilligsentralen og aktuelle aktører sette sammen et variert tilbud av aktiviteter.

Da er det bare å hive seg på; listene er ikke utfyllende og vi ser frem til at dere kontakter oss. Aktivitetene er gratis for alle, men de av dere som vil være med å arrangere, må selvsagt sette opp et budsjett. Aktivitetene må også beskrives.

Frist for tilbakemelding: 14.04.2021

Kontaktinfo Elisabet Christiansen:

Elisabet.christiansen@tvedestrand.kommune.no

Mobil: 90102832

Kontaktinfo Lars Molleklev:

frivillig@tvedestrand.kommune.no  

Mobil: 945 01 500