Biblioteket som møteplass

Tvedestrand folkebibliotek har for tiden to prosjekter hvor biblioteket tjener som møteplass og ramme. Det er integreringsprosjektet Folk møtes inkludert Språkkafé som arrangeres hver torsdag fra 13.30 til 16.30, som ledes av Geir Hortemo, og prosjekt Levestedet, «Bibliotekklubben», med barn i 10-12-årsalder som målgruppe. Begge disse prosjektene er på Facebook.

I tillegg driver fantasyklubben Books&Beyond, aldersgruppe 11 – 19 år, i nært samarbeid med biblioteket.

Folk Møtes inkludert Språkkafé

"Bibliotekklubben"

"Book&Beyond"