Bibliotektjeneste på skolene i Tvedestrand og UiA

Skolene har egne skolebibliotek.

Tvedestrand og Åmli videregående skole har også eget bibliotek for sine elever: Tvedestrand og Åmli videregående skole, bibliotek 

For studenter har vi et godt fjernlånsamarbeid med universitetsbibliotek og høgskolebibliotek.

Kommunen tilbyr en mer omfattende bibliotektjeneste for alle kommunens innbyggere gjennom Tvedestrand folkebibliotek som du finner i kommunehuset ved Tjenna.

Du kan selv bestille bøker og hente de på det biblioteket du ønsker. Du bruker da ditt nasjonale lånekort som du kan få på folkebibliotek, videregående skole eller universitet og høgskole.

Nyttige lenker