Hva biblioteket er -og ikke er

Hva Tvedestrand folkebibliotek er:

Folkebibliotekloven sier at:

  • Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
  • Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
  • Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.”

Biblioteket har dermed både en “teknisk” og en “sosial” side.

På den tekniske siden hører det med å:

  • Låne og lese bøker, blader, filmer, lydbøker med mere.
  • Gjøre lekser, drive med studier og finne ut av ting med bøkene, pc-ene og andre midler til hjelp.
  • Få råd og hjelp av bibliotekpersonalet til å finne fram til bøker og annet.

… og hva det ikke er:

Tvedestrand folkebibliotek kan ikke oppfylle tilsyns- og omsorgsbehovene til våre yngre besøkende. Biblioteket er ikke et SFO.
Barn som måtte tilbringe mye tid på biblioteket uten foreldre/foresatte, risikerer å bli mye overlatt til seg selv. Det kan utspille seg uheldige episoder og dynamikker blant barna, som bibliotekpersonalet har dårlig oversikt over og mangler kapasitet til å følge opp. Vi kan altså ikke garantere at barn som oppholder seg i biblioteket uten foreldre / foresatte blir ivaretatt så godt som de burde. Ansvaret for barn som oppholder seg i biblioteket, påhviler skolen i skoletiden. Etter skoletid er tilsyn med barnas ve og vel foreldrenes/de foresattes ansvar. Vi vil oppmuntre foresatte med barn i SFO-alder til å benytte seg av SFO-tilbudet i kommunen.