Kopier og utskrifter

Biblioteket har kopieringsmaskin tilgjengelig for publikum

Priser pr kopi:

  • A4 ensidig kr 2
  • A4 tosidig kr 4
  • A3 ensidig kr 3
  • A3 tosidig kr 6
  • Scanning  kr 10
  • Fargekopiering A4 kr 4
  • Fargekopiering A3 kr 6