Lånekort og låneregler

Biblioteket vil gjerne være en livslang medspiller for leselyst, vitebegjær, nysgjerrighet og sunn, god livsutfoldelse. “Inngangsporten” til mange av bibliotekets tilbud er lånekortet. Med det kan den enkelte låne bøker og andre medier.

Biblioteket låner materiale ut gratis til lånere fra hele landet. Bibliotekets tjenester er gratis så lenge du overholder lånefristene.

Lånekort

 • Alle kan få lånekort fra de begynner på skolen. Lånekort er gratis for alle
 • Foreldre / foresatte må gi tillatelse til at barn under 12 år kan få lånekort. Vi trenger også navn, adresse, fødselsdato, foresattes navn og mobiltelefonnummer. Dette lånekortet kan bare brukes ved Tvedestrand folkebibliotek.
 •  Lånekortet gjelder alle media
 • Vis legitimasjon ved innmelding
 • Husk å melde adresseforandring
 • Studenter må også oppgi hjemmeadresse
 • Tapte lånekort erstattes for kr. 20.-
 • Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten

Låneren/brukeren har rett til:

 • å benytte bibliotekets samlinger gratis
 • å få reservert bøker/materiale som er utlånt
 • å få fjernlånt bøker/materiale som biblioteket ikke har
 • å levere bøker som er lånt ved andre bibliotek
 • å bruke biblioteket utenom betjent åpningstid etter avtale med biblioteket

Låneren/brukeren har plikt til

 • å forevise gyldig legitimasjon ved innmelding som låner
 • å overholde frister
 • å betale gebyr når lånefristen ikke overholdes
 • å være ansvarlig for bøker / materiale lånt på eget lånekort
 • å erstatte bortkommet eller skadet materiale
 • å melde fra om endringer av adresse, telefonnummer eller e-postadresse
 • å melde tap av lånekort til biblioteket

Lånetid:

 • Lånetid for bøker, lydbøker og magasiner er fire uker dager når ikke annet er oppgitt
 • DVD: 7 dager
 • Alt skal leveres tilbake i tide
 • Alle lån kan fornyes dersom det ikke er venteliste. Det kan gjøres per telefon eller ved å logge inn selv her

Purregebyr og erstatning:

Hvis lånetiden overskrides, betales:

 • Kr. 10 for første gangs purring
 • Kr. 30 for andre gangs purring
 • Kr 60 for tredje gangs purring
 • Dersom boka ikke blir levert ved 3. gangs purring, må boka erstattes og purregebyrene betales. Fast erstatningsbeløp for tapte medier: Kr 150,-
 • Låner som ikke gjør opp for seg, blir sperret
 • Barn ilegges ikke purregebyr