Ordensregler

For Tvedestrand Folkebibliotek gjelder følgende ordensregler:

 • Biblioteket er en viktig møteplass for alle i Tvedestrand. Vi forventer derfor at alle som besøker oss, tar hensyn til andre besøkende og til oss som jobber her

 • Medbrakt mat og drikke er bare tillatt på anviste plasser, dersom det ikke er til sjenanse for andre brukere. Rydd etter deg og vennligst kast søppelet i oppsatte søppelkasser

 • Barn under 10 år bør helst være i følge med voksne når de er på biblioteket

 • Sykler, rullebrett, rulleskøyter og lignende er ikke tillatt å bruke inne i biblioteket.

 • Bruk av mobiltelefoner eller PC med høy lyd bør legges til områder der det ikke er til sjenanse for andre

 • Bortvisning fra Tvedestrand folkebibliotek vil skje i følgende tilfeller

  • Personer i alle aldre som er til sjenanse på grunn av bråk, eller opptrer aggressivt eller truende mot personalet eller andre besøkende

  • Personer som bedriver hærverk eller annen kriminell virksomhet

  • Synlig rusede personer, eller personer som bruker rusmidler i lokalene

 • Bortvisning gjelder midlertidig i den aktuelle situasjonen

 • Vesentlige og gjentatte brudd på ordensreglene kan medføre utvisning i minst en måned og eventuelt også politianmeldelse