Samarbeid med Tvedestrand Frivilligsentral

Tvedestrand frivilligsentral har et stort utstyrslager for sport og fritid mm gratis til utlån. Tvedestrand folkebibliotek og frivilligsentralen har innledet et samarbeid og koordinerer utlånsvirksomheten sin inn i en felles katalog.

Frivilligsentralen utstyrsutlån