Privat drikkevann

Analyse av drikkevann fra privat vannforsyning

Har du egen vannforsyning kan du få drikkevannet ditt analysert. 

Prøveflasker kan hentes på kommunehuset i Tvedestrand.

Prøveflasker leveres på Tvedestrand Renseanlegg (Tangenveien 144) hver tirsdag før kl. 8:30.

Fyll ut dette skjemaet så nøyaktig som mulig:

  • Ta av evt. sil på vannkran. Flambér tuppen av vannkranen
  • La kaldtvannet renne minst 4 minutter med jevnt trykk. Fyll opp prøveflasken uten å endre trykket
  • Lever vannprøven sammen med dette skjemaet til kommunen, så raskt som mulig, eller sendt til nærmeste Eurofins-laboratorium for analyse
  • Går det mer enn 4 timer, må vannprøven oppbevares kaldt
  • Det må ikke gå mer enn 24 timer mellom prøveuttak og bakteriologiskanalyse

     

Kontaktinformasjon

Joanna Goralska
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 94 53 11 33

Driftsansvarlig Avdelingsingeniør med hovedoppgaver på vann og avløp. Kontaktperson for tilkoblinger og kart for kommunalt ledningsnett.