Leie av kommunale parkeringsplasser

Leie av kommunale parkeringsplasser

Det er mulig å leie en parkeringsplass til en fast årsavgift. Disse plassene kan leies ut:

- Tøffeltomta 11 plasser
- Middelskolen 10 plasser
- Rughagen 5 plasser
- Bakkeskåt (øvre) 7 plasser
- Bakkeskåt (nedre) 8 plasser

Sum 41 parkeringsplasser

Lyngør Vel leier også 12 parkeringsplasser av kommunen ved Nybrygga på Gjeving. Disse plassene er kun for bruk av Lyngør Vel.

Priser:
Årlig leie av parkeringsplasser er satt til kr. 5000,- per plass inkl. mva.

Søknad sendes til:
Tvedestrand kommune v/Teknisk drift, Postboks 38, 4901 Tvedestrand eller på epost til postmottak@tvedestrand.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Anton Thomassen
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 95 44
Mobil 951 97 065

Enhetsleder. Overordnet ansvar for Teknisk drift.