Søke om kommunal småbåtplass

Søknad om båtplass

Vi må ha hele navnet ditt, fornavn, evt. mellomrom og etternavnVi må ha hele navnet ditt, fornavn, evt. mellomrom og etternavn
Vi må ha gateadressen din til utsending av fakturaVi må ha gateadressen din til utsending av faktura
Postnummer og stedPostnummer og sted
Telefonnummer vi kan nå deg påTelefonnummer vi kan nå deg på
Dersom du har e-post ber vi om at du legger denne inn herDersom du har e-post ber vi om at du legger denne inn her
Vi trenger informasjon om båten du ønsker plass til og ber om at du legger inn relevant informasjon om størrelse, lengde/bredde)Vi trenger informasjon om båten du ønsker plass til og ber om at du legger inn relevant informasjon om størrelse, lengde/bredde)
Felt merket med * må fylles ut