Kommunedelplan for E18 Dørdal - Grimstad lagt ut på høring

Fristen for innspill er 28. mai 2019.  Medvirkningsportalen er åpen, og alle kan sende innspill