Spørsmål og informasjon relatert til vaksinering rettes til kommunens mailadresse: post@tvedestrand.kommune.no. Vi vil svare opp henvendelsene så snart som mulig.
 

Her finner du informasjon om 
Koronavaksine 
Koronatesting
Tiltak og smittestatus i kommunen - oppdatert. 11.09.2021

 

Her finner du informasjon om
Offentlig ettersyn av planforslaget for ny E18 Tvedestrand-Bamble