Informasjon om vaksinering og ferieavvikling sommeren 2021

Vaksineringen vil gå som normalt i sommer.
Det vil imidlertid være redusert tilgjengelighet på vaksinetelefonen. 
Spørsmål og informasjon relatert til vaksinering rettes til telefonnummer 46 90 23 80 mandag-torsdag 09.00 - 12.00. eller til kommunens mailadresse: post@tvedestrand.kommune.no. Vi vil svare opp henvendelsene så snart som mulig.
 

Her finner du informasjon om 
Koronavaksine 
Koronatesting
Tiltak og smittestatus i kommunen - oppdatert. 30.07.2021

 

Her finner du informasjon om
Offentlig ettersyn av planforslaget for ny E18 Tvedestrand-Bamble