Plan, miljø, bygg og eiendom

Redusert bemanning på  byggesaksavdelingen

På grunn av redusert bemanning må man inntil videre påregne noe lenger saksbehandlingstid. Det kan også være vanskeligere å komme gjennom på telefon. Ta kontakt på mail for spørsmål og avtale om forhåndskonferanse.