Døgnåpne vakttelefoner

Vakttelefon 371 63 118

Bruk kommunens vakttelefon for tekniske områder:

Tast 1 - for Vann og avløp

Tast 2 - for Bygg eller andre henvendelser

Beredskapsvakt er en vakttjeneste som kan kontaktes dersom det skjer noe kritisk i forhold til vannforsyning, avløp, vei, brøyting, flom, eller andre spesielle hendelser på tekniske anlegg i ditt område. Dersom feilen er på private anlegg, så gjøres det oppmerksom på at kommunens kostnader for bruk av beredskapstjenesten skal faktureres til den som bestiller oppdraget. Vi må også be om forståelse for at den som til enhver tid har vakt ikke har kompetanse innenfor alle områder av det brede fagspekteret tjenesten skal dekke.

Legevakt

Tlf: 116 117

Overgrepsmottaket Agder

Tlf: 38 07 34 00

Østre Agder krisesenter 

Tlf: 37 01 32 80

Barnas alarmtelefon

Tlf: 116 111
Døgnåpen og gratis telefon
www.116111.no

Mental helse - Hjelpetelefonen

Tlf: 116 123
www.mentalhelse.no 

Melding om skadet/påkjørt vilt

Tlf. 37 01 30 00 / 02800

Veterinærvakt Aust-Agder

Tlf: 37 69 99 99
Smådyrvakta i Aust-Agder

Tannlegevakt

Tannlegevakt - Aust Agder fylkeskommune