Døgnåpne vakttelefoner

Vakttelefon tekniske områder - tlf: 371 63 118

Bruk kommunens vakttelefon for tekniske områder:

Tast 1 - for Vann og avløp

Tast 2 - for Bygg eller andre henvendelser

Beredskapsvakt er en vakttjeneste som kan kontaktes dersom det skjer noe kritisk i forhold til vannforsyning, avløp, vei, brøyting, flom, eller andre spesielle hendelser på tekniske anlegg i ditt område. Dersom feilen er på private anlegg, så gjøres det oppmerksom på at kommunens kostnader for bruk av beredskapstjenesten skal faktureres til den som bestiller oppdraget. Vi må også be om forståelse for at den som til enhver tid har vakt ikke har kompetanse innenfor alle områder av det brede fagspekteret tjenesten skal dekke.

Vakttelefonen til avd. psykisk helse i Tvedestrand kommune: 95 19 70 57

Telefonen er døgnåpen. 

Eksterne vakttelefoner

Vakttelefon                                        

Telefonnummer                  

 Kommentar

Legevakt 116 117  
Tannlegevakt 911 84 730 Tannlegevakt i Aust - Agder ved helger, høytider og i fellesferie
Melding om skadet/påkjørt vilt 02800  
Overgrepsmottak i Agder 38 07 34 00  
Barnevernvakta 37 01 31 01 Vakttelefon utenom barnevernets åpningstid
Østre Agder krisesenter 37 01 32 80 Østre Agder krisesenter
Barnas alarmtelefon 116 111 Barnas alarmtelefon
Mental helse - Hjelpetelefon 116 123 Mental helse
Veterinærvakt 37 02 48 05 Hverdager kl. 16:00 - 08:00, samt helg/helligdager.
Ambulanse / Akutt medisinsk hjelp 113  
Brann og større ulykker 110  
Politi 112