NAV Øst i Agder, bolig og sosiale tjenester

NAV Øst i Agder ble opprettet 1.1.2022 og er en interkommunal tjeneste for GjerstadTvedestrandVegårshei og Froland med Tvedestrand som vertskommune. 

Det vil fortsatt være kontor i alle kommunene, men du kan selv velge hvilket kontor du ønsker å møte hos. Har du spørsmål, ta kontakt på din side på www.nav.no eller tlf. 5555 3333.