Næring, bevilling og skatt

Her finner du b.l.a. informasjon om å etablere bedrift, næringstomter og ulike tilskuddsordninger for skog- og landbruk, næringsetablering, viltforvaltning, eller informasjon om skatt og kommunale avgifter.

Går du med tanker om å etablere bedrift i Tvedestrand?

Å starte egen virksomhet er morsomt, arbeidskrevende og lærerikt. 

Næringssjef Anne Torunn Hvideberg i Tvedestrand kommune tar gjerne en første prat med deg for å se etter relevant informasjon, nettverk og finansieringsmuligheter.