Sommervann 2024

Sommervannet skrus hvert år på rundt 1. mai, og stenges rundt 15. oktober. Tidspunktet kan variere med et par uker til eller fra.

Grunnen til at datoene er satt er at anlegg for sommervann består av et enkelt vannledningsnett som ligger på bakken, og er svært frostutsatt. For tidlig åpning av sommervann kan medføre at anlegget får frostskade, noe som igjen betyr risiko for å ikke kunne levere før langt utpå våren etter anlegget er reparert – samt økte kostnader for reparasjon.

Vann, avløp og renovasjon

Finn informasjon om vann, avløp og renovasjon i Tvedestrand.