Åpning av Tvedestrand videregående skole og Tvedestrand Idrettspark

Klikk for stort bilde 

Mandag 17.august er en merkedag i Tvedestrand! Da er det offisiell åpning av (nye) Tvedestrand videregående skole og Tvedestrand Idrettspark.

Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune står i felleskap bak dette store prosjektet.  Fylkeskommunen har bygget en topp moderne videregående skole som vi vil ha stor glede av inn i framtida. Tvedestrand idrettspark med alt av idrettslige fasiliteter både innom- og utomhus er kommunens del av utbyggingsprosjektet. For kommunen innebærer dette anlegget den største investeringen i moderne tid, med sin bruttoramme på 230 mill. Prosjektet er nå ferdig innenfor budsjettrammen. Uten betydelig delfinansiering via spillemidler og ikke minst at vi har en sikker og langsiktig leietaker (fylkeskommunen), hadde vi ikke kunne realisert denne utbyggingen.

Åpningen av Tvedestrand Idrettspark innebærer at vi går inn i en ny ære for den lokale idretten.  Det er laget et svært godt utstyrt anlegg med vekt på bredde i tilbud og god langsiktig kvalitet i de valgte løsningene. På dagtid er det skolen som disponerer anlegget, og på ettermiddag/kveld og helger har den lokale idretten gratis tilgang på anleggsfasiliteter med en kapasitet som en aldri før har hatt.

Vi håper at dette anlegget skal inspirere og legge til rette for både eksisterende og nye idrettslige aktiviteter og bli en viktig felles sosial arena for kommunen og omegn.  Vi håper at dette skal vises igjen i den lokale folkehelsen, noe som har vært en tanke bak dette anlegget hele tiden. 

Gratulerer til oss alle!

Mvh

Jarle Bjørn Hanken
Kommunedirektør