Bredbånd

Kommunene i Agder kan søke Aust-Agder fylkeskommune om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett. Tvedestrand kommune har søkt om støtte til utbygging av Angelstad – Skjerkholt området.  Søknaden er ikke vurdert enda.

I alt har 18 kommuner i Agder søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett (se linken under). Aktører som allerede har planer om utbygging av bredbåndsnett i hele eller deler av områdene angitt, bes melde fra om dette jfr link under.  

Lenke til Aust-Agder fylkeskommunes nettsider   https://www.austagderfk.no/bredbandsutbygging2019