Informasjonsmøte - Detaljregulering for Tvedestrand Motorpark

Det inviteres til informasjonsmøte og befaring om reguleringsplanarbeid for Tvedestrand Motorpark.
 

Det vises til varsel om igangsetting av planarbeid:

https://www.tvedestrand.kommune.no/aktuelt/aktuelt/kunngjoringer-og-reguleringsplaner-ute-pa-horing/detaljregulering-tvedestrand-motorpark-gnr-bnr-28-1-og-28-2-m-fl-varsel-om-igangsetting-av-planarbeid.27373.aspx

 

Forslagsstiller vil informere om sine planer og arbeidet som er gjort så langt.

Kommunen vil informere om saksgangen og være tilstede for å besvare spørsmål til planarbeidet.

 

Tidspunkt: tirsdag 28.mai kl. 18:00

Sted: Kantina, Tvedestrand kommunehus.

 

Befaring vil finne sted etter møtet, ca. kl. 1930.

 

For spørsmål, ta kontakt med saksbehandler.

 

Vel møtt!

 

Med hilsen

Andreas Stensland

Saksbehandler