Kurs i mestring av depresjon og nedstemthet –KiD

Klikk for stort bildeKurset er laget for deg som har behov for å bedre evnen til å forebygge og mestre depresjon og nedstemthet. Målet med kurset er å lære metoder og teknikker for å kunne håndtere depresjon og nedstemthet på en bedre måte. Belastningene kan være knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Du kan være arbeidstaker som er i arbeid, arbeidsledig eller sykemeldt. Det er ikke nødvendig med en diagnose, og du trenger ikke henvisning fra lege for å melde deg på.

Kurs i mestring av depresjon og nedstemthet –KiD

Målgruppe

Kurset er laget for deg som har behov for å bedre evnen til å forebygge og mestre depresjon og nedstemthet. Belastningene kan være knyttet til både helse, arbeids- og privatliv.

Du kan være arbeidstaker som er i arbeid, arbeidsledig eller sykemeldt. Det er ikke nødvendig med en diagnose, og du trenger ikke henvisning fra lege for å melde deg på.

Hensikten med kurset

  • Å finne ut hvilke belastninger som virker negativt inn på din livskvalitet og helse
     
  • Å lære metoder og teknikker for å kunne håndtere belastningene på en bedre måte
     
  • Å kunne gjenkjenne signaler på depresjon/nedstemthet, og forebygge dette

Hva går kurset ut på?

Kurset ledes av godkjente kursledere, og er bygd på kognitiv, sosial læringsteori.

Varige belastninger påvirker tankene dine og dermed din problemforståelse og problemløsning. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine, og se sammenhengen mellom egne tanker, følelser og handlinger.

Videre vil du lære hva du selv kan gjøre ved hjelp av teknikker og metoder for å bedre kunne mestre belastninger knyttet til både arbeid og privatliv.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset.

Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved å prøve ut metodene som læres på kurset i sitt dagligliv. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

Praktiske opplysninger

Kurset går over 8 uker med en samling på 2.5 time per uke.

Videre er det oppfølgingsmøte etter ca 1 og 2 måneder.

Det er 8-12 deltaker på hvert kurs.

     Kurset holdes på Strannasenteret, Fløyen 3. etasje

     (Marthaloftets lokaler)

     hver onsdag kl 15:30 –18:00 i åtte uker.

     Oppstart onsdag 6. februar 2019

     Kursavgift kr 600,- inkl kursmateriell.

     Påmelding innen 26. januar.

For informasjon og/ eller påmelding ta kontakt med kurslederne:

Miljøterapeut Ingunn Ausland       tlf  94 85 53 34

Miljøteapeut Kåre Lyngvær           tlf  91 65 36 93

Kontaktinformasjon

Ingunn Å. Ausland
Fagleder
E-post
Telefon 37 19 91 63
Mobil 948 55 334
Kåre G. Lyngvær
Telefon 37 19 91 54
Mobil 916 53 693