Bakterie i sjøvannet utenfor Tvedestrand

Det er fra helsevesenet meldt om et tilfelle med kraftig infeksjon grunnet bakterien Vibrio parahaemolyticus etter sjøbad i området Askerøya/Lyngør. Smitten skal ha funnet sted i starten av juli 2022.

Vibrio er en bakterie som finnes naturlig i sjøvann og kan forårsake sykdom i kystområder med høye vanntemperaturer. Det er angitt at badetemperatur rundt nærmere 20 grader eller over i flere dager utgjør en risiko. Man har ikke noe prøvetakningsprogram for å overvåke bakteriene. Informasjon av publikum er det viktigste tiltaket. Når temperaturen i sjøvannet faller, faller også risikoen. 

Bakterien kan gi ulike grader av hudinfeksjon. Man anbefaler derfor at personer med åpne sår enten unngår å bade eller dekker såret med heldekkende, vanntett plaster. Personer med sår bør i tillegg skylle seg godt med rent ferskvann straks etterpå og tørke seg godt.  Dette er særlig viktig for eldre, personer med leversykdom, hemokromatose eller immunsvikt (inkludert dem som bruker immundempende medisiner).

Man anbefaler alle å benytte badesko og å være ekstra obs på skarpe gjenstander på stranden, som stillehavsøsters og glasskår, for å unngå å pådra seg nye sår under bading. Korte bad, skylling med ferskvann etter badet og grundig tørking med rent håndkle reduserer risikoen for smitte.

Får man sår bør man følge med på utvikling, ved tegn til sårinfeksjon, feber og nedsatt allmenntilstand bør lege konsulteres. Gi da beskjed om hvor du har badet. En eventuell infeksjon vil gjerne vise seg ila 1-2 døgn etter badet.

Bakterien kan også gi matforgiftning med akutt magesmerte, oppkast og diare om man spiser rå sjømat hentet fra aktuelle områder. Det anbefales derfor at man unngår å spise rå sjømat man selv har plukket inntil sjøtemperaturen har falt igjen. God varmebehandling av sjømaten anbefales.

Kommuneoverlege Ingeborg Steinsrud 06.07.22.