Hovedopptak barnehager i Tvedestrand 2024

Søknadsfrist 1. mars. 

I hovedopptak tildeles plasser fra og med august til barn bosatt i kommunen og som er ett år eller eldre i august. Det tildeles også plasser i september, oktober og november for de barna som fyller ett år disse månedene. 

Er det ledige plasser etter dette, kan de tildeles andre søkere. For eksempel de som fyller ett år senere enn november og de som har søkt etter søknadsfrist. 

De som står på venteliste fra i fjor må søke på nytt. Søknadsskjema finner du her: opptak og frister - Tvedestrand kommune

På informasjonssidene om barnehager finner du mer informasjon om barnehagene, opptak og priser

Viktig informasjon om Grotten barnehage 

Fra og med 1. august 2024 flytter hele barnehagen inn i nyoppussede lokaler på gamle Holt skole og utvider til 4 avdelinger. Adressen for barnehagen blir Blivollenveien 9, 4905 Tvedestrand. 

Dere søker til Grotten, adressen og lokaler endres fra og med 1. august. Navn på barnehagen er ikke endelig bestemt.