Hovedopptak barnehager i Tvedestrand 2024

Søknadsfrist 1. mars. 

I hovedopptak tildeles plasser fra og med august til barn bosatt i kommunen og som er ett år eller eldre i august. Det tildeles også plasser i september, oktober og november for de barna som fyller ett år disse månedene. 

Er det ledige plasser etter dette, kan de tildeles andre søkere. For eksempel de som fyller ett år senere enn november og de som har søkt etter søknadsfrist

De som står på venteliste fra i fjor må søke på nytt.

Søknadsskjema finner du her: Søk barnehageplass,  sammen med mer informasjon om barnehagene, opptak og priser.

Trenger du hjelp til søknad eller mer informasjon? Drop inn Tvedestrand kommune, Tjennaveien 30, den 20. februar kl. 14.00-16.00 og 29. februar kl.13.00-15.00.

Do you need help or want more information? Drop in at Tvedestrand municipality, Tjennaveien 30, february 20. 2-4 p.m. and february 29. 1-3 p.m.