Jodtabletter

På grunn av krigen i Ukraina er det nå mer fokus på jodtabletter og tilgangen på disse. Jodtabletter kan kjøpes på apotek uten resept. Jodtabletter brukes i en situasjon der luften er forurenset med radioaktivt jod etter en atomhendelse. Tilførsel av jod vil begrense hvor mye radioaktivt jod som kroppen kan ta opp, og vil redusere risiko for skade i en slik situasjon. For mer utfyllende informasjon se: Jodtabletter ved atomulykker - DSA

Uavhengig av situasjonen i Ukraina, anbefaler både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på siden Sikkerhverdag.no og Direktoratet for atomsikkerhet og strålevern (DSA)  alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme som en del av egenberedskapen. Den viktigste grunnen til dette, er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten, og om en alvorlig ulykke skulle skje kan varslingstiden bli kort. 

DSA sier det er lite sannsynlig at krigen i Ukraina vil gi behov for jodtabletter.

Tvedestrand kommune har et beredskapslager av jodtabletter til kommunens innbyggere som er under 18 år, gravide og ammende, slik DSA anbefaler. Tvedestrand kommunes beredskapslager dekker ikke tilreisende og besøkende. Eiere av fritidsboliger bør ha et eget beredskapslager i hyttene sine.

Jodtabletter skal kun benyttes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. Om en slik situasjon inntreffer, vil det komme anbefalinger via DSA, i nasjonale medier og fra kommunen via informasjon på hjemmesiden og varsel på SMS.

Tvedestrand kommune vil innen 12 timer etter varselet dele ut jodtabletter til bruk for alle under 18 år, gravide og ammende. Utdeling til barn vil skje fra barnehagen og skolen barnet/eleven har tilknytning. Utdeling til gravide, ammende eller andre i målgruppen som ikke har tilknytning til barnehage eller skole i kommunen vil skje fra administrasjonsbygget (Kommunehuset), Tjennaveien 30. I skolenes og barnehagenes ferier vil all utdeling skje fra administrasjonsbygget.

I tilfeller hvor atomhendelse skjer i/nær Norge kan varselet om å ta jodtabletter ha en frist på 4 timer. Om dette er i åpningstiden for barnehager, skole og Sfo vil ansatte gi barna jodtabletter ihht retningslinjene. Kommunen har sendt ut samtykkeskjema til foreldre med barn under 16 år.

Dersom en atomhendelse fører til luftforurensning, vil det også være anbefalt at man så langt mulig holder seg innendørs med vinduer, dører og ventiler lukket i den tiden forurensningen vedvarer. Det er derfor absolutt det beste om du på forhånd har anskaffet jodtabletter til alle i husstanden under 40 år, så du slipper å reise ut i en slik situasjon.

Jodtablettene du kan kjøpe på apoteket heter Jodix 130 mg. Har finner du informasjon om dosering og bruk: Jodtabletter_mars22_JODIX.pdf (dsa.no).

Jodtablettene kommunen har heter Kaliumjodid 65 mg og er enten av merket SERB eller Recip. Har finner du informasjon om dosering og bruk: Jodtabletter_mars22_SERB.pdf (dsa.no). Disse tablettene er holdbare langt ut over holdbarhetsdato og blir først byttet ut når Helsedirektoratet ber kommunene om det.

Nyttige lenker til bruk i kommunens arbeid:

Microsoft Word - 22-11766-9 Brev til kommunene angående oppdeling og ompakking av jodtabletter (helsedirektoratet.no)