Kommuneplanens arealdel – åpent folkemøte på Risøy folkehøyskole

Tvedestrand kommune sektor for samfunn og infrastruktur, og Teknikk-, plan- og naturutvalget inviterer til åpent folkemøte om kommuneplanens arealdel 

12.06.2024 klokken 18:00 – 20:00, for gjennomgang av planforslaget. 

Vi ønsker velkommen til Risøy folkehøyskole.