Kurs i belastningsmestring - KIB

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) er et kurs der du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer og livskriser.

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.

Målet med kurset er å lære metoder og teknikker for å kunne håndtere belastning på en bedre måte. 

Målgruppe

Kurset er utarbeidet for voksne som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Tegn på overbelastning kan være muskelspenninger, slitenhet, uro og rastløshet, mindre glede, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling og søvnvansker

Hensikten med kurset

Å finne ut hvilke belastninger som virker negativt inn på din livskvalitet og helse

Å lære metoder og teknikker for å kunne håndtere belastningene på en bedre måte

Å kunne gjenkjenne signaler på depresjon/nedstemthet, og forebygge dette.

Hva går kurset ut på?

Kurset ledes av godkjente kursledere, og er bygd på kognitiv, sosial læringsteori.

Varige belastninger påvirker tankene dine og dermed din problemforståelse og problemløsning. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine, og se sammenhengen mellom egne tanker, følelser og handlinger.

Videre vil du lære hva du selv kan gjøre ved hjelp av teknikker og metoder for å bedre kunne mestre belastninger knyttet til både arbeid og privatliv.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset.

Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved å prøve ut metodene som læres på kurset i sitt dagligliv. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

Praktiske opplysninger

  • Kurset går over 10 uker med en samling på 2.5 time per uke. 
  • Videre er det oppfølgingsmøte etter ca. 1 og 2 måneder. 
  • Det er 8-12 deltakere på hvert kurs.
  • Avgift på kursmateriell 

For informasjon og/eller påmelding ta kontakt med tildelingskontoret:

Telefon: 481 43 611.