Kurs i mestring av depresjon og nedstemthet - KID

Målet med kurset er å lære metoder og teknikker for å kunne håndtere depresjon og nedstemthet på en bedre måte. Belastningene kan være knyttet til både helse, arbeids- og privatliv.

Målgruppe

Kurset er laget for deg som har behov for å bedre evnen til å forebygge og mestre depresjon og nedstemthet. Belastningene kan være knyttet til både helse, arbeids- og privatliv.

Du kan være arbeidstaker som er i arbeid, arbeidsledig eller sykemeldt. Det er ikke nødvendig med en diagnose, og du trenger ikke henvisning fra lege for å melde deg på.

Hensikten med kurset

Å finne ut hvilke belastninger som virker negativt inn på din livskvalitet og helse.

Å lære metoder og teknikker for å kunne håndtere belastningene på en bedre måte.

Å kunne gjenkjenne signaler på depresjon/nedstemthet, og forebygge dette.

Hva går kurset ut på?

Kurset ledes av godkjente kursledere, og er bygd på kognitiv, sosial læringsteori.

Varige belastninger påvirker tankene dine og dermed din problemforståelse og problemløsning. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine, og se sammenhengen mellom egne tanker, følelser og handlinger.

Videre vil du lære hva du selv kan gjøre ved hjelp av teknikker og metoder for å bedre kunne mestre belastninger knyttet til både arbeid og privatliv.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset.

Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved å prøve ut metodene som læres på kurset i sitt dagligliv. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

Praktiske opplysninger

  • Kurset går over 10 uker med en samling på 2.5 time per uke.  
  • Videre er det oppfølgingsmøte etter ca. 1 og 2 måneder.  
  • Det er 8-12 deltakere på hvert kurs. 
  • Avgift på kursmateriell  
     

For informasjon og/eller påmelding ta kontakt med tildelingskontoret: 

Telefon: 481 43 611.