Opphevet tilbud - henting av sand

Tilbud om fri henting av sand fra kommunens lager er opphevet

Dette var kun et tilbud i forbindelse med fare for flom. 

Med vennlig hilsen Teknisk drift