Registrering av stedsnavnet Sanderskjær

Statens Kartverk har sendt kommunen følgende melding:

Vi har fått en melding gjennom Rett i kartet-tjenesten vår. Innsenderen ønsker at vi registrerer navnet Sanderskjær som navn på et skjær sør for Askerøya, der det nylig skal ha blitt montert et sjømerke, se rød markering på kartutsnittet. Navnet skal komme av at en ung gutt gikk på grunn her.

Er det noen som kjenner til dette og kan bekrefte at dette er et kjent, lokalt navn som bør registreres i Sentralt stedsnavnregister?

Kommunen ønsker tilbakemelding på dette, som kan sendes til kommunen på post@tvedestrand.kommune.no