Vannkvalitet i badeparken

Kommunen tar vannprøve fra Tjenna hver uke. Prøvene analyseres av Eurofins- laboratoriet og resultatene sjekkes av kommunen og kommunelegen dagen etter.

Vannkvaliteten viser å holde seg bra i Tjenna jevnt over. Dersom vannkvaliteten skulle bli dårlig, så vil dette bli gitt informasjon om. Svært dårlig vannkvalitet vil bety at kommunelegen stenger anlegget inntil vannkvaliteten bedres.

Hilsen Kommunalteknikk