Byggesakstjenesten

Det er stor oppdragsmengde ved byggesaksavdelingen for tiden og vi gjør oppmerksom på at det derfor vil være noe lengre saksbehandlingstid enn vanlig. 

Byggesakstelefonen (37 19 95 84) er betjent tirsdag og torsdag i tidsrommet 10-14.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Sjekk gjerne om du finner svar på det du lurer på i lista over ofte stilte spørsmål til byggesak under:
Har du allerede en sak?

Hvis du allerede har en sak, må du oppgi saksnummeret i henvendelsen din. Hvis du også vet hvem som er saksbehandler for saken din, må du be om et møte med ham eller henne. 

Kan jeg få møte via telefon?

Ja, i registreringsskjema kan du velge om du ønsker å avtale møte via telefon eller ved å møte opp personlig.

Dersom du ønsker telefonmøte vil saksbehandler ringe deg opp på gitt tidspunkt. Husk å oppgi ditt telefonnummer i registreringsskjemaet.

Hvordan kan man avlyse et avtalt møte?

Hvis du må avlyse et møte, må du ta direkte kontakt med den saksbehandleren som du har avtalt møtet med.

Du får kontaktinformasjonen til saksbehandleren på e-post når møtet er bekreftet.

Hvilke plangrunnlag gjelder for min eiendom?

Kommunens planer kan for eksempel begrense hvor du kan bygge, hva du kan bygge og hvor stort du kan bygge. Direktoratet for byggkvalitet har gode veiledere hvor du finner informasjonen du trenger: 

Planer og bestemmelser finner du i kommunekart for Tvedestrand

Kommunekart

I kommunekartet kan du søke på eiendommer, adresser og steder, eller zoome direkte på kartet og klikke på aktuelle eiendommer for å få fram mer informasjon. Du kan også ta utskrift av kart. 

I kartet, under fanen Tvedestrand, kan du også slå på forskjellige kartlag som reguleringsplaner og kommuneplan. I fanen til venstre kan det velges funksjoner som påtegning, måling av avstand og areal, flyfoto mm.  

Hva kan jeg bygge?

Som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) er det noen mindre byggearbeider du selv kan søke om og også oppføre, endre eller rive, uten at du trenger å bruke snekker, murer, andre fagpersoner eller ansvarlige foretak. Du kan selv velge å ta ansvar for å søke, prosjektere og utføre disse byggearbeidene. For eksempel kan du selv søke om enkelte mindre tilbygg og garasjer, og om å ta i bruk bod til soverom eller omvendt.

En oversikt over hva du kan søke om selv, og hva du må ha ansvarlig søker til finner du på vår samleside. Her finner du også utfyllende informasjon om oppføring av garasje, tilbygg, levegg etc

Hva må du ta hensyn til når du skal bygge?

Selv et lite byggeprosjekt kan ha store konsekvenser for omgivelsene. Du må derfor sette deg inn i alle regler, planer og bestemmelser for eiendommen din. Viktige hensyn du må tenke på er for eksempel byggeforbudet i 100 meters beltet langs sjø, byggegrenser langs veg, avstand til vann- og avløpsledninger, avstand til nabogrenser etc.

Du finner mer informasjon om dette på nettsiden til Direktorat for byggkvalitet

Hvor stort kan jeg bygge?

Alle regulerte eiendommer har regler på hvor mye du kan bygge på eiendommen. Du må derfor sette deg godt inn i reguleringsbestemmelsene som gjelder eiendommen din. I tillegg må du finne den beregningsmåten som gjelder eiendommen din, og regne ut hva du har plass til å bygge.

En oversikt over hvor stort du kan bygge finner du på vår samleside. Her finner du også utfyllende informasjon om oppføring av garasje, tilbygg, levegg etc.

Hva er bebygd areal (BYA)?

Bebygd areal for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomta.

Bebygd areal er “fotavtrykket” av bygninger, carport, overbygd gårdsrom, terrasse som ligger mer enn 0,5 m over terreng, utkraget bygningsdel med fri høyde over terreng mindre enn 5 m over terreng, parkeringsareal osv.

Hva er bruksareal (BRA)?

Bruksareal er alle målbare plan inne i bygningen, pluss åpne arealer med overbygg (som carport eller lignende).

Når du måler BRA skal

  • du ikke ta med ytterveggene
  • alle typer rom skal måles, selv om de ikke er innredet eller kan bebos
  • åpne arealer med tak (overbygg), for eksempel carport, skal måles innenfor søylene
Hva er gesimshøyde

Gesimshøyde er høyden fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, opp til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og taktekkingens ytre flate. Høyden beregnes eller måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Kommunen kan i planbestemmelser fastsette høyder på annen måte, for eksempel i forhold til ferdig planert terreng, eksisterende terreng, gatenivå eller en fastsatt kotehøyde.

Der det på takflaten er bygget et takoppbygg eller bygget har parapet som fortsetter opp over takflaten og disse bygger på mer enn 0,3 m over takflaten, så vil gesimshøyden regnes til toppen av disse.

Hva er mønehøyde?

Mønehøyde er høyden til skjæring mellom to skrå takflater. Kommunen kan i planbestemmelser fastsette høyder på annen måte, for eksempel i forhold til ferdig planert terreng, eksisterende terreng, gatenivå eller en fastsatt kotehøyde.

Hvilke tegninger må jeg ha med i søknaden?

Tegningene skal vise hvor på eiendommen du vil bygge, og hvordan bygningen din skal se ut.

Du finner mer informasjon om dette på nettsiden til Direktorat for byggkvalitet

Må jeg varsle naboer?

Hvis byggeprosjektet ditt krever søknad eller dispensasjon, må du sende et nabovarsel hvor du forteller naboene om planene dine.

Du finner mer informasjon om dette på nettsiden til Direktorat for byggkvalitet

Hvordan skal jeg søke? (søknadsskjema, utfylling med mer...)

Pass på at søknaden er komplett når du sender den til kommunen, så sparer du masse ekstraarbeid!

Du finner mer informasjon om dette på nettsiden til Direktorat for byggkvalitet

Hvilket skjema skal jeg bruke?

Søknadsskjema, skjema for varsling av naboer etc. finner du på sidene til Direktorat for byggkvalitet.

Hva skjer når søknaden er ferdigbehandlet?

Du må vente på byggetillatelse fra kommunen før du starter å bygge. En byggetillatelse kan være gitt på vilkår, disse må oppfylles før en kan sette i gang arbeidet.

Husk å bruke kvalifiserte fagpersoner ved behov.

Bruk nettsiden til Direktorat for byggkvalitet om det er noe du lurer på. 

Når kan jeg ta bygget i bruk?

Når bygget er ferdig, må du søke kommunen om en ferdigattest. Først når ferdigattesten er godkjent, har du lov til å ta i bruk bygningen.

Bruk nettsiden til Direktorat for byggkvalitet om det er noe du lurer på.